เงินเฟ้อ for Dummies

อัตราเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาอัตราแลกเปลี่ยนถึงแม้ว่าองค์ประกอบอื่นๆ จะถูกนำมาพิจารณาด้วยก็ตาม

นโยบายการใช้คุกกี้

เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว

เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างสบายใจ ไร้กังวล ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้บริการ

บริการการขออนุญาตดำเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ธปท.

สำรองเวลาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ วังบางขุนพรหม หรือใช้บริการของห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

หลังแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อ ส.ค. เงินเฟ้อ บีบีซีไทยไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ถึงผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายว่า หากปรับขึ้น จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อคนไทย โดยเฉพาะคนที่กู้ซื้อบ้าน

แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและภาคการเงินของไทย

ช่วงดอกเบี้ยขาลงผ่านการก่อหนี้ที่มากขึ้น”

ทำไมเทรดเดอร์ถึงควรรู้เกี่ยวกับเงินเฟ้อ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย ทั้งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปกติและในช่วงวิกฤต

ใช้เครื่องมือคำนวณต่าง ๆ เพื่อทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกนิด

วิธีการสังเกตธนบัตร ธนบัตรชำรุด ธนบัตรหมุนเวียนที่ใช้ในปัจจุบัน นิทรรศการกิจการธนบัตร รู้จักสายออกบัตรธนาคาร ธนบัตรปลอม การขอใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี ความร่วมมือระหว่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *